Nemocnice Třebotov
Nemocnice Třebotov
dnes je: 18.01.2019  


Aktuální webové stránky nového provozovatele jsou na adrese
http://www.nemocnice-trebotov.cz

Nemocnice Třebotov
Informace pro pacienty / Fin. úschovy  
Nemocnice Třebotov
Nemocnice Třebotov

Finanční úschovy

  Informace o finančních úschovách pacientů
 • Pacient je v den přijetí informován o tom, jak je nakládáno s důchodem, finanční hotovostí
 • Na základě souhlasu pacienta zajišťuje nemocnice dosílku důchodu za pacientem
 • Nemocnice zajišťuje prostřednictvím svého zmocněnce převzetí a vydání finančních hotovostí pro pacienty (důchody, soc. dávky, přeplatky…)
 • Převzaté hotovosti zůstávají uložené v úschově v pokladně nemocnice
 • Úschovy jsou vypláceny na vyžádání pacienta, po předložení OP, oproti podpisu a za přítomnosti rodinných příslušníků
 • Úřední hodiny pro výplatu úschov jsou v pracovní dny od 11-14,45 hod., mimo tyto úřední hodiny se úschovy nevydávají
 • Poslední pracovní den v měsíci a první pracovní den v následujícím měsíci se úschovy nevyplácejí ani se nepřijímají fin. hotovosti a to z důvodu administrativních uzávěrek
 • úschovy, které nebyly do konce kalendářního měsíce vyplaceny jsou deponovány v bance na depozitním účtu až do doby propuštění pacienta. Poté je úschova poukázána za pacientem na adresu propuštění
 • v případě úmrtí je depozitní úschova nahlášena jako pozůstalost příslušnému soudu podle adresy trvalého bydliště pacienta
 • nemocnice nezajišťuje pacientům platby z důchodů jako je inkaso, nájem, telefony, apod, jen u osamělých pacientů nebo po dohodě s určeným pracovníkem nemocnice.

Bližší informace ohledně důchodů a finančních depozit Vám poskytneme v přijímací kanceláři v době 11 – 14,45 či na tel. 257 899 941

Nemocnice Třebotov
Nemocnice Třebotov
Veškeré informace o přijetí a režimu pobytu najdete v oddílu Informace pro pacienty.